Obiady – ważna informacja!

Uwaga! Od lutego obiady dostarczać będzie firma:

Disco-Bar Michał Dombrzalski
Przysiersk, ul. Tucholska 19
86-122 Bukowiec

Cena obiadu dla dziecka: 7,99zł
Cena obiadu dla osoby dorosłej: 8,99zł

Opłaty można uiszczać w sekretariatach obu szkół- u p. Beaty Klementowskiej (Płużnica) oraz u p. Agnieszki Grodeckiej- Pawlikowskiej (NWK) lub na konto: Disco Bar Przysiersk 03 8168 0007 0010 7233 2000 0001. Uwaga! Po wpłacie pieniędzy na konto należy okazać w sekretariacie potwierdzenie przelewu!