Uwaga! Zmiana trasy autobusu!

Uwaga – od II semestru zmiana trasy autobusu C dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
Autobus będzie zwoził dzieci najpierw z Orłowa i Ostrowa a następnie z Błędowa (w I semestrze tego roku szkolnego było odwrotnie).