Odbiór podręczników

Drodzy Rodzice! Przypominamy, że można odbierać podręczniki w bibliotekach szkolnych.

Płużnica: poniedziałek w godz. 7:15-11.00, pozostałe dni w godz. 7:15-13:00.
Nowa Wieś Królewska: od poniedziałku w godz. 9:00-18:00.

W Nowej Wsi Królewskiej można odbierać książki dla klas I i II.