Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Nowej Wsi Królewskiej

2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Było to bardzo podniosłe wydarzenie, ponieważ przez 20 lat w tym budynku szkolnym nie było szkoły podstawowej. Dla większości uczniów (oprócz klas ósmych) będzie to zupełnie nowa szkoła. Dzień rozpoczęliśmy nabożeństwem w kościele parafialnym pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do sali gimnastycznej, gdzie uroczyście powitał wszystkich p. wicedyrektor Paweł Grędzicki. Na początku odśpiewaliśmy hymn państwowy, później uczniowie i rodzice dowiedzieli się jak będzie wyglądał nowy rok szkolny i jakie atrakcje czekają dzieci. Następnie nastąpiło pasowanie uczniów klas pierwszych, którego dokonała p. dyrektor Elżbieta Małek. Dzięki temu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami. Później uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.