Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice!

1 września, po długotrwałym okresie nauki zdalnej, wszyscy uczniowie i słuchacze wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach. Kształcenie odbywać się będzie zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami MEN oraz wytycznymi MZ i GIS.
Z uwagi na zaistniałą sytuację, nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem całej społeczności szkolnej. Prosimy Państwa, by dnia 1 września do budynku weszli tylko uczniowie, bez dorosłych. Wyjątek stanowią najmłodsi – dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas I, którym może towarzyszyć jeden opiekun.

Uczniowie klas 1 – 8 oczekują na swoich wychowawców przed wejściem do szkoły, w godzinach zgodnie z podanym harmonogramem:

Płużnica: 7:30- przyjazd zgodnie z harmonogramem dowozów, spotkania z wychowawcami, przypuszczalny odwóz 8:30-8:45

Nowa Wieś Królewska: 8:15- przyjazd zgodnie z harmonogramem dowozów, spotkania z wychowawcami, przypuszczalny odwóz 9:15-9:30

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNE UŻYWANIE MASECZEK W AUTOBUSACH I NA TERENIE SZKOŁY