Organizacja zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 1 września 2021 roku, kończy się 24 czerwca 2022r.:
– I semestr kończy się 31 stycznia 2022r.,
– II semestr zaczyna się 1 lutego 2021r., kończy się 24 czerwca 2022r.

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji zajęć, uroczystości, zebrań z rodzicami itp. będą przekazywane przez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz stronę internetową szkoły. Prosimy na bieżąco śledzić informacje.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
– 1 października 2021r. (piątek),
– 12 listopada 2021r. (piątek),
– 7 stycznia 2022r. (piątek),
– 2 maja 2022r. (poniedziałek),
– 24-26 maja 2022r. (wtorek, środa, czwartek- egzamin ósmoklasisty),
– 17 czerwca 2022r. (piątek).

O sposobie przekazania podręczników szkolnych zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

Na terenie placówek w Nowej Wsi Królewskiej i w Płużnicy obowiązują poniższe procedury: