Plan dnia na czas zawieszenia zajęć szkolnych

Drodzy uczniowie! Najbliższy czas to nie są ferie, ani czas wolny. To jest czas kwarantanny. Dlatego:
– Unikajcie zatłoczonych miejsc
– Nie organizujcie spotkań towarzyskich
– Nie kontaktujcie się z osobami starszymi
– Spędzajcie ten czas w domu

Warto, aby czas w domu wykorzystać na odpoczynek, na czytanie, aktywność fizyczną i oglądanie ciekawych filmów, a także uczenie się, również tych rzeczy, na które nie było wcześniej czasu lub motywacji.

PLANUJCIE SWÓJ DZIEŃ
Z góry ustalony plan dnia pomaga uporządkować czynności w ciągu dnia i pozwala zorganizować czas wolny. Schemat dnia obniża również poczucie lęku, które może pojawić się w obliczu zagrożenia koronawirusem.

WASZ PLAN DNIA MOŻE WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO:
9.00-12.00 Zajęcia edukacyjne, w tym:
-lekcje zadane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus ,
– lekcje on-line np. Kujawsko-Pomorska e- Szkoła: od 17 marca zajęcia dla ósmoklasistów
https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35522-epidemia-covid-19-otwieramy-wirtualna-szkole
– zadania powtórkowe dla ósmoklasistów – od 16 do 25 marca od 9.00 (odpowiedzi od godz.15)
www.oke.gda.pl
– materiały edukacyjne na stronie internetowej Centrum Nauki Kopernik


– materiały edukacyjne Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej
edupolis.pl
12.00-13.00 Czas wolny
Od 13.00 Film np. na TVP Kultura emitowane są m.in. adaptacje filmowe lektur szkolnych
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
Filmy można oglądać online.
15.00 – 17.00 Czas wolny, najlepiej bez wifi
Od 16.00 Czas na czytanie
Portal lektury.gov.pl
Od 18.00 Czas z rodzicami: wspólne rozmowy, gry planszowe itp.

Uwaga nr 1: Plan można modyfikować.
Uwaga nr 2: Nie wszyscy potrzebują planu