Profilaktyczne spotkania z Policją

W ostatnich tygodniach z uczniami Zespołu Szkolno- Przedszkolnego spotkali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. W klasach młodszych uczniowie dowiedzieli się, jak być bezpiecznym na drodze i poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. W klasach siódmych i ósmych dodatkowo została poruszona tematyka zażywania substancji psychoaktywnych: narkotyków i dopalaczy Omówiono również kwestię cyberprzemocy i stalkingu, wskazując jakie formy może przyjąć postępowanie stalkera wobec nas lub innych osób oraz gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach. Zebrana młodzież zapoznana została z szeroką gamą numerów telefonów linii zaufania, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa czy aplikacją „Moja Komenda”. Ważnym aspektem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.