Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że rozpoczynają się zapisy do Przedszkola Gminnego i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
W terminie od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r. rodzice dzieci urodzonych w 2014 roku składają wniosek o przyjęcie do przedszkola lub deklarację kontynuacji uczęszczania do przedszkola.
W terminie od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r. rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
Dzieci z rocznika 2014 mogę być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku albo posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić dodatkowo oświadczenie 1 lub oświadczenie 2.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.