Podziękowanie

Rada Rodziców serdecznie dziękuje Rodzicom zaangażowanym w pomoc przy organizacji balu karnawałowego oraz dyskoteki dla uczniów naszych szkół- Pani Edycie Kiełbowicz- Bizon, Pani Jadwidze Antoszek, Pani Dorocie Podosek, Pani Renacie Mierzwickiej, Pani Agnieszce Bukowskiej, Pani Karolinie Pawłowskiej, Pani Laurze Pawłowskiej oraz Pani Marii Cyrklaff.

Wasza pomoc była bardzo potrzebna! Dziękujemy!