Spotkanie Rad Samorządów Uczniowskich z władzami Gminy Płużnica

28 października, z inicjatywy Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica, Rady Samorządów Uczniowskich ze szkół w Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy spotkały się z przedstawicielami władz Gminy Płużnica. W trakcie spotkania wypracowany został model współpracy koncentrujący się na trzech obszarach: komunikacja, finanse i wspólne działania.
Podczas spotkania ustaliliśmy sposoby współpracy i komunikacji między samorządami uczniowskimi i urzędem gminy oraz wymieniliśmy się doświadczeniami i pomysłami. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Płużnicy w postaci budżetu na nasze inicjatywy, zwiększymy szanse na realizację naszych pomysłów, których zresztą nam nie brakuje!

Spotkanie odbyło się w ramach projektu ,,Samo-rządni w szkole”. Projekt „Samo-rządni w szkole” realizowany jest przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica z dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Samorząd Uczniowski