Święto Bibliotek Szkolnych 2022

Z okazji październikowego Święta Bibliotek Szkolnych, biblioteki w Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy przygotowały wystawkę pod wiodącym hasłem tegorocznego święta pn. „CZYTANIE DLA POKOJU”. Zorganizowano również szkolny konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas 0-III pt. „Czytamy ukraińskim kolegom”. Podczas uroczystego podsumowania konkursu dzieci nie tylko podziwiały swoje prace wyeksponowane na wystawce, ale także czytały polskie teksty kolegom z Ukrainy.

Spośród wszystkich prac wyłoniono zwycięzców, są to:

uczniowie ze szkoły w Płużnicy

w klasie 0a     – Alicja Juda
w klasie Ia      – Weronika Bartosik
w klasie IIa     – Antonina Gusek      

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział.

uczniowie ze szkoły w Nowej Wsi Królewskiej

w klasie Ib:
I miejsce  –   Emilia Rataj
II miejsce –  Ewa Zarzeczna
III miejsce –  Amelia Kaszycka

w klasie IIb:
I miejsce  –   Aniela Skonieczka
II miejsce   –  Laura Maziarska
III miejsce  –  Bartosz Pełka

w klasie IIIc:
I miejsce  –   Julia Betcher
II miejsce  –  Oliwia Głuszkiewicz
III miejsce  –  Marta Sądowska

Najwyżej nagrodzeni otrzymali dyplomy i książki, natomiast pozostali nagrody pocieszenia.  Gratulujemy!

                                                                               Bibliotekarki

                                                                                              Hanna Rygielska

                                                                                              Bożena Betcher