Szkoła Ćwiczeń GALILEO

Nasza szkoła od września 2020 roku bierze udział w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku. Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja działań obejmuje obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie zorganizowano: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.

W naszej szkole pełniącej w projekcie rolę szkoły współpracującej koordynatorem zespołu realizującego zadania jest Jolanta Piech. W skład zespołu wchodzą następujący nauczyciele: Paulina Właśniewska, Agnieszka Piotrowska, Marzena Góreczna, Anna Małkowska, Anna Welter, Angela Woźniak i Paweł Grędzicki.

10 czerwca 2022 roku odbyła się w Nakonowie konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”. Wzięły w niej udział nauczycielki naszej szkoły: Jolanta Piech, Paulina Właśniewska i Agnieszka Piotrowska.