TYDZIEŃ BIBLIOTEK – 2023

W maju swoje święto obchodzą książki i bibliotekarze. Także w maju, już od 20-tu lat, w dniach od 8 do 15 odbywają się uroczyste obchody TYGODNIA BIBLIOTEK. Hasło przewodnie tegorocznego święta to: „MOJA, TWOJA, NASZA BIBLIOTEKA”. Należy tu podkreślić rolę biblioteki, jaką spełnia dla lokalnego środowiska. Jest otwarta dla wszystkich. Udostępnia swoje zbiory nie tylko uczniom, ale i ich rodzicom, nauczycielom i innym osobom.

 Do uroczystości Tygodnia Bibliotek włączyły się biblioteki szkolne w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. Obok wystawek promujących biblioteki i czytelnictwo, odbyły się spotkania z uczniami klas młodszych. Po omówieniu wystawek i zaprezentowaniu działalności bibliotek, dzieci wykonały prace plastyczne związane z hasłem Tygodnia Bibliotek, natomiast starsi uczniowie przygotowali plakaty. Wystawki oraz prace uczniów zostały wyeksponowane w bibliotekach, można je też oglądać na stronie szkoły.

                                                                               Bibliotekarki

                                                                              Hanna Rygielska

                                                                               Bożena Betcher