V Płużnickie Forum Edukacyjne

16 listopada 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Płużnicy  odbyło  się V Płużnickie Forum Edukacyjne. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Gminy Płużnica  oraz Stowarzyszeniem Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, skupiało  się na tematyce „Szkoła Marzeń, dlaczego warto przełamywać schematy?”. Wzięło w nim udział blisko sto dwadzieścia  osób z naszego regionu.  Nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice i samorządowcy wspólnie dyskutowali nad przyszłością edukacji.

W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów  Piotra Sienkiewicza, który  podzielił się doświadczeniami dotyczącymi działania Rad Rodziców, oraz  Pawła Pytka, który przedstawił  temat przestrzeni w szkole. Następnie wszyscy mieli możliwość wziąć  udział w lekcjach  pokazowych prowadzonych przez nauczycieli:

  • Panią Jolantę Piech – stacje zadaniowe z edukacji wczesnoszkolnej,
  • Panią Marzenę Góreczną i Agnieszkę Góreczną – zajęcia z kompetencji emocjonalno-społecznych,
  • Panią Annę Małkowską – lekcja języka angielskiego,
  • Panią Agnieszkę Piotrowską – stacje zadaniowe z programowania.

Zaraz po interesujących zajęciach wszyscy zostali zaangażowani w warsztaty prowadzone przez zaproszonych specjalistów. Uczestnicy wypracowali, a następnie spisali swoje pomysły. Staną się one podstawą przyszłych zmian w szkole.

Na koniec spotkania, uczestnicy mogli kontynuować rozmowy przy wyśmienitym poczęstunku przygotowanym przez KGW Wieldządz.

Organizacja forum nie byłaby możliwa bez ciężkiej pracy wielu osób, dlatego też serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się Justynie Jankowskiej, Małgorzacie Ludwiszewskiej, Aleksandrze Ślesar, Elżbiecie Wiśniewskiej oraz nauczycielom.

                                                                                              Paulina Właśniewska