Wojewódzki konkurs fotograficzny „Mój czworonożny przyjaciel”

20.11.2018r. w Wąbrzeskim Domu Kultury zostały wręczone nagrody za udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Mój czworonożny przyjaciel”.  Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i osób dorosłych na potrzeby zwierząt, zwiększanie świadomości na temat obowiązków zwierząt domowych oraz zasad bezpieczeństwa i utrzymania czystości i porządku. Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był  do wszystkich fotografujących. Z naszej szkoły swoje fotograficzne umiejętności zaprezentowało 14 uczniów:  Filip Łacek IIa, Natalia Ryba IIa, Wiktoria Duma IIb, Anastazja Kunke IIb, Marcel Meyer IIb, Zofia Mochalska IIb, Wiktoria Stankiewicz IIb, Klaudia Bykowska IVa, Martyna Puchała IVa, Agata Psiuk IVa, Aleksandra Psiuk IVa, Martyna Właśniewska Va,  Zuzannna Hajzerska Vb Oliwia Hajzerska VIIa. Spośród wielu nadesłanych prac dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienie: Wiktoria Duma i Zofia Mochalska uczennice klasy IIb. Gratuluję i życzę rozwijania pasji oraz nowych poszukiwań z aparatem fotograficznym w ręku  🙂