Wyniki rekrutacji

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  informuje, że został zakończony pierwszy etap rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego (grupa 6-latki).

Została zakończona również rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (grupa 3-latki, 4-latki,   5-latki).  Dla tych grup nie będzie  postępowania uzupełniającego z uwagi na brak miejsc.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Płużnicy oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Płużnicy od dnia 17 marca 2023r.  będą dostępne w budynkach szkoły i przedszkola w Płużnicy.

Jednocześnie informuje, że do 24 marca 2023r. wszyscy rodzice zakwalifikowanych kandydatów  muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.