YOUNGSTER angielski twoją szansą

Nasza Szkoła zakwalifikowała się do programu YOUNGSTER – to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do  uczniów klas ósmych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. 
 
To, co wyróżnia program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.
 
Youngster to także:
  • nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia
  • konkursy prospołeczne dla uczniów
  • brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
  • stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
  • platforma e-learningowa
Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół średnich.
 
W programie wzięło udział już 30 000 uczniów. 
Więcej informacji na youngster.pl oraz na profilu programu na facebooku.