Zajęcia odwołane

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że w poniedziałek 29 października zajęcia w budynku szkoły w Płużnicy nie odbędą się z powodu awarii sieci wodociągowej.

Zajęcia w budynku w Nowej Wsi Królewskiej odbędą się zgodnie z planem.