„Zapobiegajmy pożarom”

I. Cel konkursu: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

II. Tematyka konkursu: Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

III. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

IV. Uczestnicy: Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII lub gimnazjum kl. II-III
V grupa – szkoły ponadpodstawowe o ponadgimnazjalne
VI grupa – dorośli

*Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, metaloplastyki.
*Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (do pobrania u Pani Marioli Tomaszewskiej).
*Prace należy składać o Pani Marioli Tomaszewskiej do 31 października 2018r.