Zbliżają się wybory do Samorządu Uczniowskiego

28 września 2021 roku  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym odbędą się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Zachęcamy wszystkich aktywnych, kreatywnych i gotowych do działania uczniów do zgłaszania swoich kandydatur opiekunkom SU – pani Agnieszce Górecznej (w Nowej Wsi Królewskiej) i pani Marzenie Górecznej (w Płużnicy). Kampania promocyjna będzie trwała do 24 września.

Jeśli macie wątpliwości, czy warto startować w wyborach do Samorządu Uczniowskiego zapoznajcie się z materiałami przygotowanymi przez samorządy sprawujące obecne kadencje. Materiały te powstały w ramach projektu ,,Samo-rządni w szkole”, realizowanego przez stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica we współpracy z Radami Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych powiatu wąbrzeskiego.

Prezentacja

Czy warto działać w samorządzie uczniowskim