Informacja

Przypominamy, że na terenie placówek w Nowej Wsi Królewskiej i w Płużnicy obowiązują poniższe procedury:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień_2021

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji zajęć, uroczystości, zebrań z rodzicami itp. będą przekazywane przez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz stronę internetową szkoły. Prosimy na bieżąco śledzić informacje.