Szkolny Klub Podróżnika

W ramach projektu „Szkoła kompetencji”, uczniowie klas I-III wyruszyli w podróż do Mgowa. Wyprawa odbyła się we wrześniu, gdy pięknie świeciło słońce i zachęcało nas do poznawania naszej gminy – Płużnica.

Opiekunowie: p. A. Karwaszewska i p. A. Zimnicka zaplanowały zajęcia plenerowe w  zespole parkowo-pałacowym znajdującym się w Mgowie. Celem podroży były poszerzanie zainteresowań naszym regionem oraz ćwiczenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

W pierwszej części uczniowie obejrzeli  z zewnątrz obiekty znajdujące się w tym parku: pałac i spichlerz i wysłuchali krótkiej historii na ich temat. Następnie, wszyscy udali się do kaplicy dworskiej pw. Św. Barbary, gdzie przybliżone zostały jej dzieje oraz postać Zygmunta Działowskiego.

W kolejnej części- tej zadaniowej, uczniowie odnajdowali skarb ukryty w skałach, a także -najstarsze drzewo, które rosło w parku, mierząc obwody drzew przy pomocy miary krawieckiej. Ćwiczone były umiejętności orientacji w terenie na podstawie elementów przyrody ożywionej i kierunki główne geograficzne.

Czas spędzony w Mgowie minął uczniom i opiekunom bardzo szybko. Ta lekcja w terenie bardzo przybliżyła wszystkim uczestnikom historię miejscowości, z jakiej pochodzą uczniowie z naszej szkoły.

Wyprawa bardzo podobała się uczniom.

Przygotowała

A. Zimnicka