Lego dla uczniów

W ramach projektu „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” zostały zakupione zestawy klocków Lego Mindstorms, które będą wykorzystane na zajęciach z programowania.
Dzięki udziałowi w projekcie, szkoła sukcesywnie wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną, z której mogą korzystać uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia.