Przyjmowanie wpłat: herbata, Komitet Rodzicielski

  • Od października w szkole będzie wydawana herbata – koszt 20zł (na cały okres wydawania).
  • Wpłaty na Komitet Rodzicielski w wysokości 35zł od rodziny są przyjmowane na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. Zebrane pieniądze przeznaczone są na zorganizowanie balu karnawałowego, Dnia Dziecka, zakup nagród książkowych i dyplomów na zakończenie roku szkolnego. Zbyt mała ilość wpłat może spowodować, że niektóre z imprez nie odbędą się… Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat, z podaniem w tytule dokładnych danych:

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła (Płużnica lub Nowa Wieś Królewska)