Rodzicu, złóż potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły i przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  informuje, że został zakończony pierwszy etap rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego (6-latki).

Została zakończona również rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (grupa 3-latki, 4-latki, 5-latki).  Dla tych grup nie będzie  postępowania uzupełniającego z uwagi na brak miejsc.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Płużnicy oraz klas pierwszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy od dnia 18 marca 2024r. będą dostępne w budynkach szkoły i przedszkola w Płużnicy.

Jednocześnie informuje, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego i klas pierwszych powinni złożyć Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Podpisane oświadczenie należy złożyć do 22.03.2024 roku w budynku szkoły w Płużnicy:
– dnia 19.03.2024 roku – do sekretariatu,
– w dniach 20-22.03.2024 rok – pokój numer 13.