Sposób na trudną matematykę

Dzięki funduszom uzyskanym na doposażenie pracowni matematycznej w ramach „Laboratorium przyszłości” w budynku Nowej Wsi Królewskiej pojawiły się nowe pomoce dydaktyczne. Są one wykorzystywane na lekcjach matematyki, zajęciach wpierających oraz zajęciach dodatkowych. Są to: gry, drewniane klocki, waga szalkowa, waga elektroniczna, kalkulatory oraz suwmiarka. Nauczyciel pokazuje zastosowanie tych rzeczy, a uczniowie chętniej nabywają umiejętności matematycznych i praktycznych, bardzo angażują się w taką lekcję, dzięki temu łatwiej jest im zapamiętać nowy materiał lub utrwalić ten wcześniej poznany.

A. Zimnicka