Święto matematyki

Uczniowie szkoły w Nowej Wsi Królewskiej brali udział w święcie matematyki. Było to związane z obchodzonym w dniu 14 marca – Dniem Liczby Pi. Królowa Nauk pokazała się uczniom z innej strony. W święcie brały udział wszystkie dzieci z klas 1-8. W zadaniach przygotowanych przez p. A. Zimnicką, uczniowie rozwiązywali łamigłówki logiczne, rebusy i krzyżówki z hasłami matematycznymi, uzupełniali liczbowe sudoku oraz szukali synonimów do pojęć matematycznych. Uczniowie mieli okazję wykazać się pracą zespołową oraz szukaniem informacji z różnych źródeł. Czas na wykonanie zadania był ograniczony – w czasie przerw od godz. 8:15 do 12:05 oraz na godzinach wychowawczych. Do następnego dnia można było dostarczyć nauczycielowi matematyki rozwiązania zadań z zastosowanie praktycznego procentów, liczb w zapisie rzymskim, równań, za które uczniowie otrzymali dodatkową ocenę z matematyki. Za udział w zabawie i poprawne rozwiązanie zadań, uczniowie otrzymali zwolnienie z kartkówek przez 2 kolejne tygodnie. Natomiast, w klasach 1-3, dzieci otrzymały nagrodę rzeczową – piłki tenisowe do zabawy w czasie aktywnej przerwy.

Zabawa z matematyką była nowy doświadczeniem, a uczniowie dzięki niej – zobaczyli, że matematyka ma zastosowanie w życiu codziennym i trenuje wiele umiejętności przydatnych w nim.

 A. Zimnicka