Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Gminnego i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Płużnicy.

  • Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Gminnego w Płużnicy składają rodzice dzieci urodzonych w latach 2020, 2019, 2018, których dzieci do tej pory nie uczęszczały do naszej placówki, a w roku szkolnym 2023/2024 wyrażają taki zamiar. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić dodatkowo Oświadczenie 1 lub Oświadczenie 2.
  • Zgłoszenie dziecka do kl. I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy na rok szkolny 2023/2024 składają rodzice dzieci urodzonych w roku 2016.
  • Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Płużnicy składają rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Płużnicy w roku szkolnym 2022/2023 urodzone w latach: 2019, 2018, 2017, które w przyszłym roku szkolnym 2023/2024 zamierzają kontynuować edukację przedszkolną w naszej placówce.

Wnioski i deklaracje proszę składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy, Płużnica 43, w godz. 7:00 – 15:00 zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Płużnica.